Jaký byl Skotský ples 2010?

Všichni, kdo navštívili včerejší Skotský ples v Brně, mi jistě dají za pravdu, že se jednalo o hodně povedenou akci. Ples byl pořádán klubem Skotský pes a pořadatelům patří velký dík za nabitý program a perfektní atmosféru celé akce.

_DSC7386.JPG

Skotský ples 2010

Možná si řeknete, že je již trochu pozdě informovat o plese, který se bude konat zítra. Nutno také dodat, že pokud ještě nemáte zakoupený lístek tak ho ani nemá cenu shánět - jsou vyprodány. Ale pokud patříte mezi ty šťastlivce, kteří si včas zakoupili lístek, potkáme se zítra 24.4.2010 od 19.30 v Sýpce v Brně.

Skotská whisky na začátku průmyslové revoluce

I v 19. století patřilo pálení whisky k tradičnímu způsobu života skotského venkova. Až vynález patentního destilačního zařízení způsobil doslova revoluci v oblasti destilace a dal tak vzniknout základům moderní průmyslové produkce.

Sudy skotské whisky

Skotská kuchyně

Skotská kuchyně je velmi svébytná a zakládá se zejména na velmi tradičních přísadách. Je pravda že, některá jídla se na pohled zdají dobrá jen pro silné žaludky, ale po jejich ochutnání lidé často změní názor.

Podobnost skotské a anglické kuchyně

Skotská kuchyně je zajisté něčím podobná anglické. Samotní Skotové však tento názor obvykle nesdílí, jsou totiž přesvědčeni, že vše skotské je zcela odlišné a mnohem lepší než anglické

Svatý Ondřej - patron Skotska

Svatý Ondřej se narodil se v Betsaidě v Galileji. Stejně jako jeho mladší bratr Šimon se živil rybařením. Stal se učedníkem Jana Křtitele a později prvním učedníkem Ježíše Krista. Mezi učedníky brzy přivedl i svého bratra Šimona (pozdějšího apoštola Petra).

Evangelia uvádějí, že byl jedním z nejbližších Ježíšových učedníků, kteří byli přítomni některým výjimečným událostem a býval zmiňován především v souvislosti se zázračným nasycením pěti tisíc.

Co se jí ve Skotsku - Haggis

Haggis je pokrm ze skopového masa, podobný našemu prejtu. Byl oblíbeným pokrmem Řeků, a to již staletí předtím než se dostal do Skotska. Přesto tento skopový prejt považují za své národní jídlo právě Skotové a je jím ve světě proslavené právě Skotsko.
Haggis bylo častým a oblíbeným jídlem, avšak punc národní delikatesy získalo až v 18. století, a to díky básníkovi Robertu Burnsovi. Ten jí ve své básni „Address To A Haggis“ nazývá „velkým náčelníkem rodu mletých pokrmů“.

haggis.jpg
Syndikovat obsah